Logo
Phở Đặc Biệt
@phodacbiet
1,976,642 người thích trang
1,988,057 người theo dõi
Thông tin Tôi là Phở Đặc Biệt

Thông tin liên hệ

Sự kiện nổi bật

Hãy như Phở 😎 😃 #xengaytrunglien #hon2trieugiai #trung69ty #mega1 #tailatrung #Vuilatrung

Suốt ngày ở nhà thật chán 🙁 May nhờ có Mega1 để "quay tay" , giải trí mà còn có💰 😃 Cập nhật doanh thu mấy ngày qua thôi nào cả nhà ơi!!! #xengaytrunglien #hon2trieugiai #trung69ty #mega1 #tailatrung #Vuilatrung

Báo giá

Story 24h story 15,000,000 VND
Phí charge thêm cover image/video 5,000,000 VND
Cover video video 25,000,000 VND
Cover photo image 20,000,000 VND
Pin top 24h image/video 10,000,000 VND
Post Livestream video livestream 50,000,000 VND
Selfie với sản phẩm image 27,000,000 VND
Post up video/photo của nhãn hàng image/video 18,000,000 VND
Post thường (Tags/Links/Photo) image 15,000,000 VND

Lifetime Likes by City

Lifetime: Aggregated Facebook location data, sorted by city (top 50), about the people who like your Page. (Unique Users)

Daily Page Engaged Users

Daily: The number of people who engaged with your Page. Engagement includes any click or story created. (Unique Users)
Jan 04, 2021
0
Jan 05, 2021
0

Daily Liked and Online by Day

Daily: The number of people who liked your Page and who were online on the specified day. (Unique Users)
Jan 04, 2021
2,686
Jan 05, 2021
2,676

Weekly Page Engaged Users

Weekly: The number of people who engaged with your Page. Engagement includes any click or story created. (Unique Users)
Jan 04, 2021
4
Jan 05, 2021
4

28 Days Page Engaged Users

28 Days: The number of people who engaged with your Page. Engagement includes any click or story created. (Unique Users)
Jan 04, 2021
54
Jan 05, 2021
54