Logo
Kul.vn
Traffic 4,072,390 traffic/tháng

KUL News là trang thông tin giải trí tổng hợp dành cho giới trẻ với những thông tin mới nhất của ngành giải trí được thể hiện bằng bài viết, hình ảnh và video. .

# Tên Giá Share Demo
1 BOTTOM ARTICLE DETAIL

Giá 01 tuần

4,800,000 VND

Không

- Hiển thị: Trang bài viết

2 BOTTOM ARTICLE DETAIL

Giá 01 tuần

3,600,000 VND

Share: 2

- Hiển thị: Trang bài viết

3 MIDDLE ARTICLE DETAIL

Giá 01 tuần

3,600,000 VND

Share: 2

- Hiển thị: Trang bài viết

4 MIDDLE ARTICLE DETAIL

Giá 01 tuần

4,800,000 VND

Không

- Hiển thị: Trang bài viết

5 TOP ARTICLE DETAIL

Giá 01 tuần

6,000,000 VND

Share: 2

- Hiển thị: All Page

6 TOP ARTICLE DETAIL

Giá 01 tuần

7,200,000 VND

Không

- Hiển thị: All Page

7 TIN CHUYÊN MỤC

Giá 01 bài

2,400,000 VND

Không

- Định dạng: Ảnh + Tiêu Đề

8 TIN ĐẶC BIỆT TRANG CHUYÊN MỤC

Giá 01 bài

4,800,000 VND

Không

- Độc quyền 2h
- Định dạng: Ảnh + Tiêu đề

9 TIN TIÊU ĐIỂM TRANG CHUYÊN MỤC

Giá 01 bài

6,000,000 VND

Không

- Độc quyền 2h
- Định dạng: Ảnh + Tiêu đề + Sapo

10 VIDEO NỔI BẬT TRANG CHỦ

Giá 01 bài

6,000,000 VND

Không

- Độc quyền 2h
- Định dạng: Thumbnail + tiêu đề

11 VIDEO TIÊU ĐIỂM TRANG CHỦ

Giá 01 bài

9,000,000 VND

Không

- Độc quyền 2h
- Định dạng: Thumbnail + tiêu đề

12 EDITOR'S CHOICE - (E- MAGAZINE)

Giá 01 bài (chưa bao gồm chi phí thiết kế)

21,000,000 VND

Không

Landing page hot trên Kul.vn
- Độc quyền 1h

13 HOT RIGHT BANNER 2

Giá 01 tuần

9,000,000 VND

Share: 2

- Hiển thị: All Page

14 HOT RIGHT BANNER 1

Giá 01 tuần

15,000,000 VND

Share: 1

- Hiển thị: All Page

15 HOME RIGHT BANNER/STICKY

Giá 01 tuần

12,000,000 VND

Share: 2

- Hiển thị: All Page

16 MIDDLE BANNER 1

Giá 01 tuần

7,200,000 VND

Share: 2

Hiển thị: trang chủ + trang chuyên mục

17 TOP BANNER

Giá 01 tuần

12,000,000 VND

Share: 2

- Hiển thị: All Page

18 CỤM 3 TIN HOT TRANG CHỦ

Giá 01 bài

7,800,000 VND

Không

- Độc quyền 2h
- Định dạng: Ảnh + Tiêu Đề

19 TIN ĐẶC BIỆT TRANG CHỦ

Giá 01 bài

9,000,000 VND

Không

- Độc quyền 2h
- Định dạng: Ảnh + Tiêu đề 

20 TIN TIÊU ĐIỂM TRANG CHỦ

Giá 01 bài

15,000,000 VND

Không

- Độc quyền 2h
- Định dạng: Ảnh + Tiêu đề + Sapo