Logo
Yeah1.com
Traffic 67,258,539 traffic/tháng

Cổng thông tin giải trí dành riêng cho giới trẻ. Nơi cập nhật nhanh nhất tất cả các tin tức giải trí không chỉ trong nước mà còn trên thế giới.

# Tên Giá Share Demo
1 BOTTOM ARTICLE DETAIL

Tuần

8,000,000 VND

Không

Độc quyền 

Trang bài viết

2 BOTTOM ARTICLE DETAIL

Tuần

6,000,000 VND

Share: 2

Trang bài viết

3 MIDDLE ARTICLE DETAIL

Tuần

8,000,000 VND

Không

Độc quyền

Trang bài viết

4 MIDDLE ARTICLE DETAIL

Tuần

6,000,000 VND

Share: 2

Trang bài viết

5 TOP ARTICLE DETAIL

Tuần

12,000,000 VND

Không

Độc quyền

Trang bài viết

 

6 TOP ARTICLE DETAIL

Tuần

10,000,000 VND

Share: 2

Trong bài viết

7 HOT RIGHT BANNER 2

Tuần

15,000,000 VND

Share: 2

All pages

8 HOT RIGHT BANNER 1

Tuần

25,000,000 VND

Share: 2

All pages

9 HOME RIGHT BANNER/STICKY

Tuần

20,000,000 VND

Share: 2

All pages

10 MIDDLE BANNER 1

Tuần

12,000,000 VND

Share: 2

Trang chủ + Trang chuyên mục

11 FLOAT LEFT, RIGHT BANNER TRANG CHỦ DESKTOP

Tuần

10,000,000 VND

Không

Độc quyền, 2 bên

All pages

12 TOP BANNER

Tuần

20,000,000 VND

Share: 2

All pages

13 VIDEO NỔI BẬT TRANG CHỦ

Độc quyền 2h

10,000,000 VND

Không

Hiển thị đồng thời trong trang chuyên mục Video

Thumbnail + Tiêu đề

14 VIDEO TIÊU ĐIỂM TRANG CHỦ

Độc quyền 2h

15,000,000 VND

Không

Hiển thị đồng thời trong trang chuyên mục Video

Thumbnail + Tiêu đề

15 TIN CHUYÊN MỤC

Không

4,000,000 VND

Không

Ảnh + Tiêu đề

16 TIN ĐẶC BIỆT TRANG CHUYÊN MỤC

Độc quyền 2h

8,000,000 VND

Không

Ảnh + Tiêu đề

17 TIN TIÊU ĐIỂM TRANG CHUYÊN MỤC

Độc quyền 2h

10,000,000 VND

Không

Ảnh + Tiêu đề + Sapo

18 SPOTLIGHT - (E- MAGAZINE)

Độc quyền 1h

35,000,000 VND

Không
  • Landing page host trên Yeah1.com (chưa bao gồm phí thiết kế)
  • Ảnh + Tiêu đề
19 TIN ĐẶC BIỆT TRANG CHỦ

Độc quyền 2h

15,000,000 VND

Không

Ảnh + Tiêu đề

20 TIN TIÊU ĐIỂM TRANG CHỦ

Độc quyền 2h

25,000,000 VND

Không

Ảnh + tiêu đề + Sapo