Logo
Like 29,355 people like this
Follow 2,280,000 people follow this
Quốc gia Viet Nam
# Tên Giá Share Demo
1 Cover photo (Additional)

Giá 01 ngày

3,000,000 VND

Không

Cover photo mang tính thương hiệu. - Ảnh cover: 2560 x 1440 pixels

2 Cover photo

Giá 01 ngày

12,000,000 VND

Không

Cover photo mang tính thương hiệu. - Ảnh cover: 2560 x 1440 pixels

3 Story (Only on mobile)

Giá 01 ngày

6,000,000 VND

Không

Tương tự như tính năng stories trên Facebook chỉ khác với Facebook, Instagram hay Snapchat, các video ngắn trên YouTube Stories có thời gian hiển thị kéo dài đến 7 ngày, và kể cả những người không theo dõi kênh vẫn có thể nhìn thấy các Stories được đăng.

4 Community Post

Giá 01 post

6,000,000 VND

Không

Bài đăng trên tab Cộng đồng sẽ giúp bạn có thêm người xem trên YouTube và tăng mức độ tương tác với khán giả. Các loại bài đăng: - Bài đăng văn bản - Bài đăng danh sách phát - Bài đăng hình ảnh và ảnh gif - Bài đăng video

5 Info Card (Next 50 videos)

Giá 01 tuần

3,000,000 VND

Không

Infocard trên youtube là phần gợi ý video cho người dùng ở gốc phải phía trên video. 

6 Info Card (Top 50 videos)

Giá 01 tuần

6,000,000 VND

Không

Infocard trên youtube là phần gợi ý video cho người dùng ở gốc phải phía trên video. 

7 Ending Card (Next 50 video)

Giá 01 tuần

3,000,000 VND

Không

Ending card (còn được gọi là endsreen) là 1 tính năng của youtube cho phép giới thiệu video (ở dạng playlist) tới người dùng. Thường Ending card xuất hiện ở 20s cuối của 1 video.

8 Ending Card (Top 50 video)

Giá 01 tuần

6,000,000 VND

Không

Ending card (còn được gọi là endsreen) là 1 tính năng của youtube cho phép giới thiệu video (ở dạng playlist) tới người dùng. Thường Ending card xuất hiện ở 20s cuối của 1 video.

9 Video in home playlist

Giá 01 tuần

12,000,000 VND

Không

File video + Chất lượng: chuẩn MP4/MPG, full HD 1920 x 1080

Dung lượng: file video không quá 1.0GB

Thumbnail: file JPG dưới 2MB kích thước 1920 x 1080 pixels.

Độ dài video: dưới 06 phút.

10 Pin Top (Video on other channel)

Giá 01 ngày

4,500,000 VND

Không

File video + Chất lượng: chuẩn MP4/MPG, full HD 1920 x 1080

Dung lượng: file video không quá 1.0GB 

Thumbnail: file JPG dưới 2MB kích thước 1920 x 1080 pixels. 

Độ dài video: dưới 06 phút.

11 Pin top (Video on Yeah1 Channel)

Giá 01 ngày

3,000,000 VND

Không

File video + Chất lượng: chuẩn MP4/MPG, full HD 1920 x 1080

Dung lượng: file video không quá 1.0GB

Thumbnail: file JPG dưới 2MB kích thước 1920 x 1080 pixels.

Độ dài video: dưới 06 phút.

12 New Video Upload

Giá 01 Video

20,000,000 VND

Không

File video + Chất lượng: chuẩn MP4/MPG, full HD 1920 x 1080

Dung lượng: file video không quá 1GB

Thumbnail: file JPG dưới 2MB kích thước 1920 x 1080 pixels

Độ dài video: dưới 06 phút